ติดต่อสอบถาม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานประชุม

ติดต่อคณะทำงานจัดประชุมวิชาการ

โทรศัพท์ 02 441 0201-4 โทรสาร 02 441 9333

ดูรายละเอียดการประชุมที่ www.ipsr.mahidol.ac.th

 

วริศรา ไข่ลือนาม

Reena Tadee
Email: waiwingrob@gmail.com

Telephone: 02-4410201-4 ต่อ 301

วราวรรณ ฐาปนธรรมชัย

Reena Tadee
Email: warawan.tha@gmail.com

Telephone: 02-4410201-4 ต่อ 308

ภคพร พุทธโกษา

Reena Tadee
Email: phakaporn.phu@mahidol.ac.th

Telephone: 02-4410201-4 ต่อ 216

กฤติญา สำอางกิจ

Reena Tadee
Email: krittaya.sam@mahidol.ac.th

Telephone: 02-4410201-4 ต่อ 202