14 พฤศจิกายน 2564

วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 50 ปี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

โปรดระบุ
โปรดระบุ

เลือกแบบการ์ด


ข้อความอวยพร

มีทั้งหมด 57 ข้อความ


...

โดย:
หน่วยงาน:
เมื่อ: 2022-07-12 16:40:22

[63]...

โดย:
หน่วยงาน:
เมื่อ: 2022-06-11 21:01:39

[62]...

โดย:
หน่วยงาน:
เมื่อ: 2022-05-09 19:35:40

[61]...

โดย:
หน่วยงาน:
เมื่อ: 2022-04-03 13:15:53

[60]...

โดย:
หน่วยงาน:
เมื่อ: 2022-04-01 09:13:18

[59]...

โดย:
หน่วยงาน:
เมื่อ: 2022-02-26 00:00:04

[58]...

โดย:
หน่วยงาน:
เมื่อ: 2022-02-23 20:23:15

[57]...

โดย:
หน่วยงาน:
เมื่อ: 2022-01-20 04:40:33

[56]ขอแสดง...

โดย: สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์
หน่วยงาน: สถาบันอศรมศิลป์
เมื่อ: 2021-12-14 16:19:41

[54]สถาบัน...

โดย: ศ.ดร.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
หน่วยงาน: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เมื่อ: 2021-11-29 00:05:35

[53]ขอให้ก...

โดย: เบญจวรรณ เตชะเสน
หน่วยงาน: สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม
เมื่อ: 2021-11-13 12:48:36

[50]ขอแสดง...

โดย: รศ.ดร. ชไมพร กาญจนกิจสกุล
หน่วยงาน: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เมื่อ: 2021-11-12 18:08:24

[49]ขอเเสด...

โดย: สำนักงานการวิจัยเเห่งชาติ
หน่วยงาน:
เมื่อ: 2021-11-12 16:03:56

[48]ขอแสดง...

โดย: คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
หน่วยงาน: วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬา​ฯ​
เมื่อ: 2021-11-12 12:59:55

[47]กรมสวั...

โดย: สำนักงานเลขานุการกรม
หน่วยงาน: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เมื่อ: 2021-11-12 11:29:10

[46]กรมสวั...

โดย: นางสาวพัณณ์ชิตา ประเสริฐพงคะ
หน่วยงาน: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เมื่อ: 2021-11-12 11:02:05

[45]ขอแสดง...

โดย: จงจิตต์ ฤทธิรงค์
หน่วยงาน: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
เมื่อ: 2021-11-12 10:20:07

[44]ขอแสดง...

โดย: นางปิยนุช วุฒิสอน
หน่วยงาน: สำนักงานสถิติแห่งชาติ
เมื่อ: 2021-11-12 10:04:35

[43]ขอแสดง...

โดย: ผศ.ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม
หน่วยงาน: สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหิดล
เมื่อ: 2021-11-12 09:45:50

[42]ขอให้ส...

โดย: มนสิการ
หน่วยงาน: IPSR
เมื่อ: 2021-11-12 09:44:23

[41]ขอร่วม...

โดย: ดุสิตา พึ่งสำราญ
หน่วยงาน: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
เมื่อ: 2021-11-12 09:10:12

[40]ขออัญเ...

โดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ
หน่วยงาน:
เมื่อ: 2021-11-12 09:00:21

[39]...

โดย: ครูประติมา เทศพันธุ์ รร.วัดมะเกลือ
หน่วยงาน: รร.วัดมะเกลือ
เมื่อ: 2021-11-12 08:41:28

[38]Congratulations of t...

โดย: Asst.Prof.Somsak Wongsawass (Deputy Director)
หน่วยงาน: ASEAN Institute for Health Development
เมื่อ: 2021-11-12 08:29:41

[37]ขอแสดง...

โดย: พัชรีวรรณ เจนสาริกรณ์
หน่วยงาน: สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
เมื่อ: 2021-11-12 08:21:08

[36]Happy Birthday IPSR!...

โดย: Kerry Richter
หน่วยงาน: IPSR
เมื่อ: 2021-11-12 08:16:40

[35]เนื่อง...

โดย: ใครทอง สิงห์คำมา
หน่วยงาน: รร.บุณยศรีสวัสดิ์
เมื่อ: 2021-11-12 06:22:05

[34]To Aree and all of m...

โดย: Barbara Entwisle
หน่วยงาน: Carolina Population Center
เมื่อ: 2021-11-12 05:03:55

[33]ในโอกา...

โดย: ณรงค์ อาจสมิติ
หน่วยงาน: สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
เมื่อ: 2021-11-12 02:08:23

[32]ขอแสดง...

โดย: ศาสตราจารย์ ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ
หน่วยงาน: ในนามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยประชากรศาสตร์
เมื่อ: 2021-11-11 22:15:21

[31]Congratulations on y...

โดย: Soiboon Saithong (Ph.D.)
หน่วยงาน: Mahachulalongkornrajavidyalaya University
เมื่อ: 2021-11-11 16:29:08

[30]ขอแสดง...

โดย: หทัยชนก ชินอุปราวัฒน์
หน่วยงาน: สำนักงานสถิติแห่งชาติ
เมื่อ: 2021-11-11 14:35:48

[29]ขอแสดง...

โดย: ผศ.อัญชลา โภชนสมบูรณ์
หน่วยงาน: ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ ม.รามคำแหง
เมื่อ: 2021-11-11 14:09:31

[28]ขอแสดง...

โดย: รศ.ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน
หน่วยงาน: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เมื่อ: 2021-11-11 10:33:00

[27]ขอแสดง...

โดย: ผศ.ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ
หน่วยงาน: วิทยาลัยศาสนศึกษา
เมื่อ: 2021-11-11 09:12:04

[26]ขอร่วม...

โดย: ธณัฐชา ศิริอนันต์
หน่วยงาน: สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
เมื่อ: 2021-11-11 08:48:18

[25]เนื่อง...

โดย: Jeed
หน่วยงาน: Ipsr
เมื่อ: 2021-11-10 15:36:44

[24]Congratulations for ...

โดย: Sarocha K.
หน่วยงาน: TPAK
เมื่อ: 2021-11-10 10:22:49

[23]Wonderful congratula...

โดย: Sara Curran
หน่วยงาน: University of Washington
เมื่อ: 2021-11-10 09:10:30

[22]Wonderful congratula...

โดย: Sara Curran
หน่วยงาน: University of Washington
เมื่อ: 2021-11-10 09:09:47

[21]What a wonderful cel...

โดย: Edith Gray
หน่วยงาน: The Australian National University
เมื่อ: 2021-11-10 06:24:23

[20]I write to offer my ...

โดย: Dana Hovig
หน่วยงาน: Gender Equity and Governance William and Flora Hewlett Foundation
เมื่อ: 2021-11-09 20:49:18

[19]On this wonderful oc...

โดย: Dr. Don Lauro
หน่วยงาน:
เมื่อ: 2021-11-09 20:46:03

[18]My sincere congratul...

โดย: Doo-Sub Kim
หน่วยงาน: CSMR, Hanyang University
เมื่อ: 2021-11-07 21:47:02

[17]Of all the research ...

โดย: Terry Hull
หน่วยงาน: Australian National University
เมื่อ: 2021-11-06 17:54:00

[16]ขอแสดง...

โดย: ผศ.ดร.รติพร ถึงฝั่ง
หน่วยงาน: คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม นิด้า
เมื่อ: 2021-11-06 13:16:15

[15]ขอแสดง...

โดย: ดร.สวรรยา สิริภคมมงคล
หน่วยงาน: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่3 จังหวัดนครสวรรค์
เมื่อ: 2021-11-04 13:36:32

[14]เนื่อง...

โดย: รศรินทร์ เกรย์
หน่วยงาน: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เมื่อ: 2021-11-02 10:17:54

[13]ขอให้ส...

โดย: วราวรรณ ฐาปนธรรมชัย
หน่วยงาน: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
เมื่อ: 2021-10-29 10:43:01

[11]ผู้บริ...

โดย: นางสาวนภาพรรณ คงคาน้อย
หน่วยงาน: ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา)
เมื่อ: 2021-10-28 06:12:23

[10]โรงเรี...

โดย: นายณฐดนย์ เย็นใจมา
หน่วยงาน: ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์
เมื่อ: 2021-10-27 23:39:30

[9]โรงเรี...

โดย: ดร.ธนกฤต ธรรมวณิชย์
หน่วยงาน: ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสาลวัน
เมื่อ: 2021-10-27 16:10:16

[8]ขอแสดง...

โดย: ดร.ธนกฤต ธรรมวณิชย์
หน่วยงาน: โรงเรียนวัดสาลวัน
เมื่อ: 2021-10-27 16:08:37

[7]"Test" IPSR ก้...

โดย: วริศรา ไข่ลือนาม
หน่วยงาน: IPSR, MU
เมื่อ: 2021-10-26 14:21:27

[6]ขอให้ส...

โดย: วริศรา ไข่ลือนาม
หน่วยงาน: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
เมื่อ: 2021-10-26 14:13:47

[5]Happy 50 Anniversary...

โดย: อรวรรณ คำดี
หน่วยงาน: IPSR
เมื่อ: 2021-10-20 08:58:33

[2]Congratulations!...

โดย: พอตา บุนยตีรณะ
หน่วยงาน: IPSR, MU
เมื่อ: 2021-10-19 14:55:47

[1]


    Please select language to enter site