ข้อความอวยพร

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 50 ปี

Congratulations!

โดย: พอตา บุนยตีรณะ
หน่วยงาน: IPSR, MU
เมื่อ: 2021-10-19 14:55:47

[1]