ข้อความอวยพร

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 50 ปี

ขอให้สถาบันฯ อยู๋เคียงข้างสังคมและประชากรไทยแบบนี้ตลอดไปค่ะ

โดย: วราวรรณ ฐาปนธรรมชัย
หน่วยงาน: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
เมื่อ: 2021-10-29 10:43:01

[11]