ข้อความอวยพร

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 50 ปี

เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ดิฉันขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธื์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้สถาบันวิจัยประชากรและสังคมประสบแต่ความเจริญยิ่งๆขึ้นไป และขอให้ชาวสถาบันฯ มีความสุขกาย สุขใจ มีกำลังใจ กำลังสติปัญญา ในการพัฒนางานของสถาบันฯ และประเทศชาตฺิให้ก้าวหน้าสืบไป

โดย: รศรินทร์ เกรย์
หน่วยงาน: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เมื่อ: 2021-11-02 10:17:54

[13]