ข้อความอวยพร

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 50 ปี

ขอแสดงความยินดีกับสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสครบรอบ 50ปี

โดย: ดร.สวรรยา สิริภคมมงคล
หน่วยงาน: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่3 จังหวัดนครสวรรค์
เมื่อ: 2021-11-04 13:36:32

[14]