ข้อความอวยพร

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 50 ปี

ขอแสดงความยินดีเนื่องในวันครบรอบ 50 ปี ของสถาบันค่ะ

โดย: ผศ.ดร.รติพร ถึงฝั่ง
หน่วยงาน: คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม นิด้า
เมื่อ: 2021-11-06 13:16:15

[15]