ข้อความอวยพร

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 50 ปี

Happy 50 Anniversary ค่ะ

โดย: อรวรรณ คำดี
หน่วยงาน: IPSR
เมื่อ: 2021-10-20 08:58:33

[2]