ข้อความอวยพร

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 50 ปี

Congratulations for IPSR's success @ 50th Anniversary ! Thank you for worthful work for Macro and Micro Units. Let's work together for our prosperity. : )

โดย: Sarocha K.
หน่วยงาน: TPAK
เมื่อ: 2021-11-10 10:22:49

[23]