ข้อความอวยพร

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 50 ปี

ขอร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล

โดย: ธณัฐชา ศิริอนันต์
หน่วยงาน: สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
เมื่อ: 2021-11-11 08:48:18

[25]