ข้อความอวยพร

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 50 ปี

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับความสำเร็จของสถาบันฯ ที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมตลอด50ปีที่ผ่านมาและในอนาคตนับว่าเป็นเสาหลักด้านสังคมศาสตร์ของวงวิชาการไทย

โดย: ผศ.ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ
หน่วยงาน: วิทยาลัยศาสนศึกษา
เมื่อ: 2021-11-11 09:12:04

[26]