ข้อความอวยพร

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 50 ปี

ขอแสดงความยินดีกับสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ที่ดำเนินงานค้นคว้า วิจัย เผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคมอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาถึงครึ่งศตวรรษ และผลิตบุคคลากรที่เชี่ยวชาญเพื่อสานต่อการวิจัยให้สอดรับกับสมัยและมองไปในสังคมวันหน้า ขอชื่นชมกับผลงานของคณาจารย์และบุคคลากรสนับสนุนทุกท่าน

โดย: ผศ.อัญชลา โภชนสมบูรณ์
หน่วยงาน: ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ ม.รามคำแหง
เมื่อ: 2021-11-11 14:09:31

[28]