ข้อความอวยพร

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 50 ปี

ขอแสดงความยินดีกับ IPSR ในการครบรอบ 50 ปี

โดย: หทัยชนก ชินอุปราวัฒน์
หน่วยงาน: สำนักงานสถิติแห่งชาติ
เมื่อ: 2021-11-11 14:35:48

[29]