ข้อความอวยพร

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 50 ปี

ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 50 ปี ชื่นชมในความสำเร็จที่ผ่านมา และหวังจะเห็นความก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป ของสถาบันฯ ค่ะ

โดย: ศาสตราจารย์ ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ
หน่วยงาน: ในนามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยประชากรศาสตร์
เมื่อ: 2021-11-11 22:15:21

[31]