ข้อความอวยพร

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 50 ปี

ในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ผมในนามของชาว RILCA ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับความก้าวหน้าและความสำเร็จในการเป็นสถาบันวิจัยชั้นนำของประเทศและแนวหน้าในระดับนานาชาติ เป็นแบบอย่างให้กับส่วนงานอื่นๆ ในการก้าวตาม หากมีสิ่งใดที่ชาว RILCA สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนบทบาทการชี้นำสังคม เช่นที่ IPSR ดำเนินการตลอดมา ชาว RILCA ยินดีและพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจของ IPSR

โดย: ณรงค์ อาจสมิติ
หน่วยงาน: สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
เมื่อ: 2021-11-12 02:08:23

[32]