ข้อความอวยพร

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 50 ปี

เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ขอให้บุคลากรทุกท่าน มีความสุข สมปรารถนา นำพาสรรสร้าง พัฒนาสังคม การศึกษา ตลอดไป

โดย: ใครทอง สิงห์คำมา
หน่วยงาน: รร.บุณยศรีสวัสดิ์
เมื่อ: 2021-11-12 06:22:05

[34]