ข้อความอวยพร

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 50 ปี

Happy Birthday IPSR! To another 50 years of excellence in population and social research. Thank you for being a welcome home for me for 14 years (1988-93, 2008-16). I miss everyone at IPSR.

โดย: Kerry Richter
หน่วยงาน: IPSR
เมื่อ: 2021-11-12 08:16:40

[35]