ข้อความอวยพร

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 50 ปี

ขอแสดงความยินดีในวันครบรอบสถาปนา 50 ปี

โดย: พัชรีวรรณ เจนสาริกรณ์
หน่วยงาน: สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
เมื่อ: 2021-11-12 08:21:08

[36]