ข้อความอวยพร

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 50 ปี

Congratulations of the 50th Anniversary of IPSR.

โดย: Asst.Prof.Somsak Wongsawass (Deputy Director)
หน่วยงาน: ASEAN Institute for Health Development
เมื่อ: 2021-11-12 08:29:41

[37]