ข้อความอวยพร

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 50 ปี

ขออัญเชิญอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดคุ้มครองสถาบันวิจัยประชากรและสังคมให้มีความมั่นคง และให้บุคลากรและนักศึกษามีความสุข ความเจริญตลอดไปเทอญ

โดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ
หน่วยงาน:
เมื่อ: 2021-11-12 09:00:21

[39]