ข้อความอวยพร

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 50 ปี

ขอร่วมแสดงความยินดีและภาคภูมิใจกับการครบรอบ 50 ปีแห่งความเข็งแรงทางวิชาการของสถาบันฯ และเชื่อว่า สถาบันฯ จะยิ่งเจริญงอกงามและสร้างคุณูปการทางวิชาการด้านประชากรและสังคมให้กับสังคมต่อไปอีกยาวนานค่ะ

โดย: ดุสิตา พึ่งสำราญ
หน่วยงาน: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
เมื่อ: 2021-11-12 09:10:12

[40]