ข้อความอวยพร

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 50 ปี

ขอให้สถาบันเติบโตต่อไปอย่างมั่นคง​ เป็นแหล่งความรู้ที่มีคุณค่า​ให้กับสังคมไทยและสังคมโลกต่อไปค่ะ

โดย: มนสิการ
หน่วยงาน: IPSR
เมื่อ: 2021-11-12 09:44:23

[41]