ข้อความอวยพร

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 50 ปี

ขอแสดงความยินดีเนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ขอให้สถาบันฯ เติบโตเคียงคู่สังคมไทยและสังคมโลก ตลอดไปค่ะ

โดย: ผศ.ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม
หน่วยงาน: สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหิดล
เมื่อ: 2021-11-12 09:45:50

[42]