ข้อความอวยพร

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 50 ปี

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี คล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

โดย: นางปิยนุช วุฒิสอน
หน่วยงาน: สำนักงานสถิติแห่งชาติ
เมื่อ: 2021-11-12 10:04:35

[43]