ข้อความอวยพร

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 50 ปี

ขอแสดงความยินดีและภาคภูมิใจในวาระครบรอบ 50 ปี ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ที่ได้มุ่งมั่นและสรรสร้างผลงานทางวิชาการ ซึ่งนำไปสู่นโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่อง เชื่อมั่นว่าสถาบันฯ จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง เพื่อสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมไทยและสังคมโลกต่อไป

โดย: จงจิตต์ ฤทธิรงค์
หน่วยงาน: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
เมื่อ: 2021-11-12 10:20:07

[44]