ข้อความอวยพร

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 50 ปี

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอแสดงความยินดีกับสถาบันฯ ในวาระครบรอบ 50 ปี ขอให้สถาบันฯ ดำรงอยู่บนหลักการ เคียงข้างสังคมไทยและประชากรของประเทศไทยตลอดไปนะคะ

โดย: นางสาวพัณณ์ชิตา ประเสริฐพงคะ
หน่วยงาน: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เมื่อ: 2021-11-12 11:02:05

[45]