ข้อความอวยพร

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 50 ปี

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยนายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอแสดงความยินดีกับสถาบันฯ ในวาระครบรอบ 50 ปี ขอให้สถาบันฯ ดำรงอยู่บนหลักการ เคียงข้างสังคมไทยและประชากรของประเทศไทยตลอดไป

โดย: สำนักงานเลขานุการกรม
หน่วยงาน: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เมื่อ: 2021-11-12 11:29:10

[46]