ข้อความอวยพร

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 50 ปี

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรศาสตร์และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ขออวยพรให้ผู้บริหาร​ คณาจารย์ ​นักวิจัย​ บุคลากร จงมีความสุข​ความเจริญ​รุ่งเรือง​ใน​หน้าที่​การงาน​ ปราศจาก​โรคภัย​ไข้​เจ็บ​ ประสบ​แต่​ความดี​ตลอดไป​

โดย: คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
หน่วยงาน: วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬา​ฯ​
เมื่อ: 2021-11-12 12:59:55

[47]