ข้อความอวยพร

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 50 ปี

ขอแสดงความยินดีสำหรับการครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันอันเป็นแหล่งฟูมฟักและหล่อหลอมประชากรนักวิจัยและนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์รวมข้อมูลวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพประชากรและสังคมของประเทศ สมเป็น "ปัญญาของแผ่นดิน" โดยแท้ ยินดีและภูมิใจในสถาบันอันเป็นที่รักยิ่งแห่งนี้ค่ะ

โดย: รศ.ดร. ชไมพร กาญจนกิจสกุล
หน่วยงาน: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เมื่อ: 2021-11-12 18:08:24

[49]