ข้อความอวยพร

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 50 ปี

ขอให้สถาบันวิจัยประชากรและสังคม : Integrity (ความมีคุณธรรม) Professionalism (ความเป็นมืออาชีพ) Synergy (การรวมพลัง) Responsibility (ความรับผิดชอบ) ตลอดไปอย่างยั่งยืน

โดย: วริศรา ไข่ลือนาม
หน่วยงาน: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
เมื่อ: 2021-10-26 14:13:47

[5]