ข้อความอวยพร

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 50 ปี

ขอให้ก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองเป็นสถาบันชั้นนำของประเทศ

โดย: เบญจวรรณ เตชะเสน
หน่วยงาน: สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม
เมื่อ: 2021-11-13 12:48:36

[50]