ข้อความอวยพร

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 50 ปี

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนขอขอบพระคุณกิจกรรมดีๆเพื่อส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตของนักเรียนและโรงเรียนในอำเภอพุทธมณฑลด้วยดีตลอดมาขอให้ส่งคำอวยพรรวมส่ง

โดย: ดร.ธนกฤต ธรรมวณิชย์
หน่วยงาน: โรงเรียนวัดสาลวัน
เมื่อ: 2021-10-27 16:08:37

[7]