ข้อความอวยพร

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 50 ปี

โรงเรียนวัดสาลวันขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนขอขอบพระคุณกิจกรรมดีๆเพื่อส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตของนักเรียนและโรงเรียนในอำเภอพุทธมณฑลด้วยดีตลอดมา

โดย: ดร.ธนกฤต ธรรมวณิชย์
หน่วยงาน: ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสาลวัน
เมื่อ: 2021-10-27 16:10:16

[8]