ข้อความอวยพร

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 50 ปี

โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ ขอขอบพระคุณกิจกรรมดีๆที่สถาบันฯได้ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตของนักเรียนและโรงเรียนในอำเภอพุทธมณฑลด้วยดีตลอดมา....ขอจงก้าวย่างอย่างไม่หยุดยั้ง...ด้วยพลังศรัทธาเพื่อสังคมไทยสู่สังคมโลก.

โดย: นายณฐดนย์ เย็นใจมา
หน่วยงาน: ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์
เมื่อ: 2021-10-27 23:39:30

[9]