งานทรัพยากรบุคคล
 
:: ติดต่อสอบถาม
 
     
     
  จำเริญศรี เขียวแก่ 

อีเมล: tecsb@mahidol.ac.th 
เบอร์โทร: +66 2441-0201-4 ต่อ 231

 
 

ณัฐวุฒิ จันทร์อุ่น

อีเมล: nattawut.jun@mahidol.ac.th
เบอร์โทร: +66 2441-0201-4 ต่อ 219

 
 

ปิยาพัชร เปี่ยมสวัสดิ์

อีเมล: piyapat.pia@mahidol.ac.th
เบอร์โทร: +66 2441-0201-4 ต่อ 214

 
................................................

Copyright @copy; 2013 Institute for Population and Social Research, Mahidol University