งานทรัพยากรบุคคล
  • ทดสอบ
  • ทดสอบ
:: KM ทุนปัญญาช่วยเติมเต็ม
:: แบ่งปันความรู้กับ HR
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
:: Quick Links
   
  ระบบใบลาออนไลน์ [IPSR E-absent]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................

Copyright @copy; 2013 Institute for Population and Social Research, Mahidol University