งานทรัพยากรบุคคล
 
:: แบ่งปันความรู้กับ HR
 

  ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย "นักวิชาการศึกษา" บัดนี้ จนถึง 15 มี.ค. 62
  สิทธิประโยชน์ประกันสังคม: ใช้บัตรประชาชนแทนบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล
................................................

Copyright @copy; 2013 Institute for Population and Social Research, Mahidol University