Logout
ระบบบริหารงานซ่อมอุปกรณ์ไอทีออนไลน์
Username :  Password :
:: รายละเอียดการแจ้งซ่อม
วัน/เดือน/ปี
ชื่อ-นามสกุล
อุปกรณ์
ปัญหา/อาการ
สถานะ
14/12/2560
 ประทีป นัยนา
Computer
indesige save pdf ไม่ได้ font ไม่มี
14/12/2560
 สมชาย ทรัพย์ยอดแก้ว
Computer
ติดตั้ง skype
08/12/2560
 รุ้งทอง ครามานนท์
Computer
เครื่องรีสตาทเองหลายรอบ
07/12/2560
 ดวงวิไล ไทยแท้
Computer
windows updat แล้ว font กระโดด
07/12/2560
 อมรา สุนทรธาดา
Computer
ส่งเมล์แนบไฟล์ไม่ได้
07/12/2560
 ประทีป นัยนา
Computer
ติดตั้งเครื่อง ย้ายไฟล์จากเครื่องเก่าไปเครื่องใหม่ทั้งหมดและ ลงโปรแกรม ชุดadobe และโปรแกรมใช้งานท้งหมดพร้อมติดตั้ง driver printer ที่อยุ่ในห้องทำงาน ห้อง pmac หน้าหน้องทำงาน และฝั่งห้องทำงานอาจารย์ชั้น 6
06/12/2560
 อารี จำปากลาย
Computer
พริ้นไม่ออก จะขึ้น ให้ save file
06/12/2560
 คมสัน จันทร์อุ่น
Computer
เวลาพร้ินไม่เป็นตัวหน้าเหมือนต้นฉบับ
04/12/2560
 ลักษณา นิลอุบล
Computer
ติดตั้ง VPN ให้ ผอ.
04/12/2560
 สุชาดา ทวีสิทธิ์
Computer
เชื่อมต่อ Hard disk external ไม่ได้
04/12/2560
 สุชาดา ทวีสิทธิ์
UPS (Uninterruptable Power Supply)
เปิดไม่ติด
01/12/2560
 ขวัญลออ นวลละออง
Computer
ติดตั้งเครื่องพร้อมโปรแกรมใช้งาน และ driver printer
30/11/2560
 วรรณี หุตะแพทย์
Notebook
เปิดไม่ได้ และเมื่อวานใช้แล้วค้างๆ
30/11/2560
 พอตา บุนยตีรณะ
UPS (Uninterruptable Power Supply)
ระยะหลัง พอเปิดเครื่อง UPS จะใช้เวลานานขึ้นกว่าจะติดเป็นไฟสีเขียว โดยก่อนจะติด จะมีไฟสีส้มและสีแดง กระพริบสลับไปสลับมา พร้อมกับมีเสียงดังปิ๊บๆ เป็นไปได้มั้ยว่า แบตเตอรี่เริ่มเสื่อมสภาพแล้ว เพราะเครื่องนี้ใช้ตั้งแต่อยู่ตึกเก่า
29/11/2560
 รุ้งทอง ครามานนท์
Notebook
set lan และ printer
29/11/2560
 จิดาภา พ้นชั่ว
Computer
ขอสายต่อ usb
29/11/2560
 กาญจนา เทียนลาย
Notebook
ติดตั้ง skype
29/11/2560
 สุวิชา ลาภโรจน์ไพบูลย์
Computer
outlook ค้าง
29/11/2560
 สุรีย์พร พันพึ่ง
Computer
เม้าส์เสีย ไม่เลื่อน
27/11/2560
 วรรณี หุตะแพทย์
Notebook
เปิดแล้วค้างไม่เข้า windows

หน้าที่ :  1  ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 20 ) ( 21 ) ( 22 ) ( 23 ) ( 24 ) ( 25 ) ( 26 ) ( 27 ) ( 28 ) ( 29 )นายเกียรตินิยม ขันตี
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 107 หรือ 081-709-1744
e-mail : keattiniyom.khu@mahidol.ac.th
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ถ.พูทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170