ระบบการจัดเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์
ติดต่อสอบถาม
 
   

นายบุรเทพ โชคธนานุกูล

นายบุรเทพ  โชคธนานุกูล

อีเมล: burathep.cho@mahidol.ac.th
เบอร์โทร: +66 2441-0201-4 ต่อ 530

 

.................................................................................

www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 สิงหาคม 2552
Copyright © สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th