ระบบการจัดเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อต้องการให้มีพื้นที่ว่างในห้องเก็บของมากขึ้น และขจัดสิ่งของที่ไม่ได้มีการใช้งานออก อันจะทำให้มีเนื้อที่ของห้องเก็บของส่วนกลางไว้ใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น
2. เพื่อสร้างระเบียบ/ข้อบังคับ และระยะเวลาที่ชัดเจน สำหรับการจัดเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ในห้องเก็บของส่วนกลาง
3. เพื่อสร้างระบบการแจ้งนำเข้า และนำออกสำหรับสิ่งของที่จัดเก็บ ผ่านเว็บไซต์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรวบรวมผลการดำเนินการ อันจะสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการรายงานผล ทางประกันคุณภาพของสถาบันฯได้อย่างเป็นรูปธรรม

.................................................................................

www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 สิงหาคม 2552
Copyright © สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th