ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ระบบจองห้องประชุมออนไลน์
เข้าสู่ระบบเพื่อจองห้องประชุม
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
  |
ประกาศสำคัญ

การจองห้องประชุม

1. อัตราค่าบริการจัดเลี้ยงสำหรับผู้ใช้บริการห้องประชุมและพื้นที่ของสถาบันฯ พ.ศ.2560

2. ติดต่อฝ่ายจัดเลี้ยง ภคพร (216) จำเริญศรี (231) พลอยชมพู (200)

3. กรณี จองห้องประชุมและอาหาร หลัง 8.00 น. ของวันที่ใช้ห้องประชุม กรุณาติดต่อฝ่ายจัดเลี้ยง

 
เมนูหลัก
รายละเอียดห้องประชุม
 
<<เดือนก่อนหน้า กพ. 2562 เดือนถัดไป>>
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728

 
:: ข้อมูลการใช้ห้องประชุมประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ::
 
เรื่อง ห้องที่ใช้ จำนวนคน เวลาประชุม เพิ่มเติม
 อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวทิยาลัยมหิดล  101 ประชาสังคมอุดมพัฒน์ (Prachasangkom Udompathana) 100 08:01:00 - 13:00:00 เพิ่มเติม
 อบรมระบบการเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ WINSpeed  203 รสสุคนธ์ (Rosukont) 10 13:01:00 - 14:30:00 เพิ่มเติม
 ประชุมจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา ปีที่39  322 ราชพฤกษ์ (Rajpreuk) 20 10:01:00 - 12:00:00 เพิ่มเติม
 PRPS557 Seminar on Population and Sexual and Reproductive Health  323 สุพรรณิการ์ (Supanikar) 13 13:01:00 - 16:00:00 เพิ่มเติม
 PRPS557 Seminar on Population and Sexual and Reproductive Health  323 สุพรรณิการ์ (Supanikar) 13 09:01:00 - 12:00:00 เพิ่มเติม
 PRPR 555 การวิจัยเชิงปริมาณ  324 สราญรมย์ (Saranrom) 10 09:01:00 - 12:00:00 เพิ่มเติม
 PRPR 702 สัมมนาการพัฒนางานวิจัยทางประชากรและสังคม  324 สราญรมย์ (Saranrom) 9 13:01:00 - 16:00:00 เพิ่มเติม
 ประชุมพัฒนาระบบเก็บข้อมูลวิจัยด้วย Tablet  527 จันทน์หอม (Chanhom) 10 14:01:00 - 16:00:00 เพิ่มเติม
 อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวทิยาลัยมหิดล  102 พญาไท 2514 (VIP) 10 09:31:00 - 13:00:00 เพิ่มเติม
 เปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย  403 ทานตะวัน (Tantawan) 6 10:01:00 - 11:00:00 เพิ่มเติม
 PRDE687 Advanced Migration  318 ชวนชม 1 (Chaunchom 1) 6 13:01:00 - 16:00:00 เพิ่มเติม

มีรายการจองห้องประชุมทั้งหมด 11 รายการ แบ่ง 1 หน้า :
 
Untitled Document