ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ระบบจองห้องประชุมออนไลน์
เข้าสู่ระบบเพื่อจองห้องประชุม
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
  |
ประกาศสำคัญ

การจองห้องประชุม

1. อัตราค่าบริการจัดเลี้ยงสำหรับผู้ใช้บริการห้องประชุมและพื้นที่ของสถาบันฯ พ.ศ.2560

2. ติดต่อฝ่ายจัดเลี้ยง ภคพร (216) จำเริญศรี (231) พลอยชมพู (200)

3. กรณี จองห้องประชุมและอาหาร หลัง 8.00 น. ของวันที่ใช้ห้องประชุม กรุณาติดต่อฝ่ายจัดเลี้ยง

 
เมนูหลัก
รายละเอียดห้องประชุม
 
<<เดือนก่อนหน้า กพ. 2562 เดือนถัดไป>>
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728

 
:: ข้อมูลการใช้ห้องประชุมประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ::
 
เรื่อง ห้องที่ใช้ จำนวนคน เวลาประชุม เพิ่มเติม
 ตรวจสอบบัญชีโครงการ One Health Tool  203 รสสุคนธ์ (Rosukont) 4 09:01:00 - 13:00:00 เพิ่มเติม
 PRPR 714 การวิจัยรูปแบบผสมทางประชากรและสังคม  318 ชวนชม 2 (Chaunchom 2) 8 13:01:00 - 15:00:00 เพิ่มเติม
 จัดทำรายงานประจำปี 2561  322 ราชพฤกษ์ (Rajpreuk) 12 10:01:00 - 12:00:00 เพิ่มเติม
 PRPR 557 สถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์  324 สราญรมย์ (Saranrom) 9 09:01:00 - 12:00:00 เพิ่มเติม
 ประชุมรายงานโครงการพฤติกรรมการกินผักและผลไม้ (FVEB)  527 จันทน์หอม (Chanhom) 3 08:01:00 - 09:30:00 เพิ่มเติม
 อบรมแบบสอบถามโครงการการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาลานกีฬาพัฒน์พื้นที่สุขภาวะในชุมชนเมือง  523 ไม้สีทอง (Maisritong) 20 14:01:00 - 17:00:00 เพิ่มเติม
 สุขภาพคนไทย (ตัวชี้วัด)  523 ไม้สีทอง (Maisritong) 5 09:31:00 - 12:00:00 เพิ่มเติม
 จริยธรรมการวิจัย  102 พญาไท 2514 (VIP) 13 09:31:00 - 12:00:00 เพิ่มเติม
 การจัด Road Show เพื่อบรรยาย ชี้แจง/ให้ความรู้/ทำความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับขั้นตอนแนวทางและวิธีปฏิบัติฯ ของ iNT  109 สระบัว (ครึ่งห้อง) (Srabua) 25 13:31:00 - 16:30:00 เพิ่มเติม
 PRDE693 Applied Multivariate  318 ชวนชม 1 (Chaunchom 1) 6 09:01:00 - 12:00:00 เพิ่มเติม

มีรายการจองห้องประชุมทั้งหมด 10 รายการ แบ่ง 1 หน้า :
 
Untitled Document