ชื่อห้องประชุม :
319 อัญชัญ 1 (Anchan 1)
สถานที่ตั้ง :
ชั้น 3 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ความจุที่นั่ง :
15 คน
วันที่ขอใช้ห้องประชุม :
20 กุมภาพันธ์ 2562
เรืองที่ประชุม :
(โครงการหรืองานสถาบันฯ)
ประชุมคัดเลือกผู้เข้ามาสอบสัมภาษณ์
ประธานในที่ประชุม :
อ.กาญจนา
ประเภทกิจกรรม :
ประชุม/กิจกรรมของสถาบันฯ
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
7 คน
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 12:01:00 ถึง 13:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
โปรเจ็คเตอร์, คอมพิวเตอร์ (Desktop / Laptop), 
เตรียมอาหาร :
อาหารกลางวัน 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
(ชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและประเภทอาหาร)
ชื่อผู้จอง :
กรณิฐา ศริ
วันที่จอง :
2019-02-15 14:02:30
แก้ไขล่าสุด :
2019-02-15 14:02:30
พิมพ์:
* ในกรณีที่ผู้จองห้องประชุมไม่ได้กำหนดจำนวนอาหารที่ต้องการให้ผู้จัดอาหารยึดตามจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม