:: ภายในมหาวิทยาลัย

ขอเชิญร่วมงาน ขอเชิญร่วมงาน
วันที่ : 29/11/2559 | สถานที่จัด : มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา | จำนวนผู้เข้าชม 264 ครั้ง
Lazer Epilasyon Ankara Dudak Dolgusu İstanbul » ดูรายละเอียด «
ขอเชิญอบรม ขอเชิญอบรม "จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์" รุ่นที่ 3/2559
วันที่ : 16/09/2559 | สถานที่จัด : อาคารศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา | จำนวนผู้เข้าชม 276 ครั้ง
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเรื่อง "จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์" ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้อง MLC322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีค่าใช้จ่าย 600 บาทต่อคน ดูรายละเอียดตามไฟล์นี้ ถ้ ........
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Author Workshop Program for Mahidol University: Springer Advance Expert Training ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Author Workshop Program for Mahidol University: Springer Advance Expert Training
วันที่ : 13/06/2559 | สถานที่จัด : ณ ห้องประชุม 304 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา | จำนวนผู้เข้าชม 249 ครั้ง
มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับคณะกายภาพบำบัดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Author Workshop Program for Mahidol University: Springer Advance Expert Training" เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์/นักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติให้สูงขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ระหว่างวันที ........
ขอเชิญประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก  ประจำปี 2559 ขอเชิญประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2559
วันที่ : 05/04/2559 | สถานที่จัด : อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล ชั้น 2 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ | จำนวนผู้เข้าชม 327 ครั้ง
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2559 วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล ชั้น 2 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และเชิญฟังการปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ป ........
ขอเชิญสัมมนาวิชาการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 2: การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนด้วยงานวิจัย” ขอเชิญสัมมนาวิชาการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 2: การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนด้วยงานวิจัย”
วันที่ : 24/03/2559 | สถานที่จัด : ห้องประชุมเพชรไพลิน โรงแรมวินด์เซอร์สวีท แอนด์คอนเวนชัน | จำนวนผู้เข้าชม 349 ครั้ง
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันคลังสมองของชาติ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดการสัมมนาวิชาการเรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนครั้งที่ 2: การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนด้วยงานวิจัย” (The Second Scholarship of Teaching and Learning: Research-Driven Tr ........
เชิญชาวมหิดลร่วมงาน Meet the President (ครั้งที่ 1/2559) เชิญชาวมหิดลร่วมงาน Meet the President (ครั้งที่ 1/2559)
วันที่ : 03/02/2559 | สถานที่จัด : ณ ห้องประชุม Grand Auditorium ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา | จำนวนผู้เข้าชม 284 ครั้ง
มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดงาน "Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี ครั้งที่ 1/2559" ในวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม Grand Auditorium ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาคมมหิดลได้พบอธิการบดีเพื่อเสนอแนะนำแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาล ........
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "เขียนตำรา/หนังสืออย่างมีเทคนิค พิชิตตำแหน่งทางวิชาการ"
วันที่ : 29/01/2559 | สถานที่จัด : ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา | จำนวนผู้เข้าชม 415 ครั้ง
ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลกำหนดจัดอบรมภายใต้ชื่อโครงการ "เขียนตำรา/หนังสืออย่างมีเทคนิค พิชิตตำแหน่งทางวิชาการ" เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนตำรา/หนังสือที่มีคุณภาพ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู็ปัญหา อุปสรรคต่างๆ เกี่ยวกับเขียน โดยกำหนดจัดจำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที ........
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล ขอเชิญเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล
วันที่ : 05/12/2558 | สถานที่จัด : มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา | จำนวนผู้เข้าชม 256 ครั้ง
มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 19.19 น. ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา หากท่านใดประสงค์ที่จะเข้าร่วมพิธี โปรดแจ้งได้ที่ หน่วยประชาสัมพันธ์ งานสื่อ ........
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี และพลังของแผ่นดิน ขอเชิญเข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี และพลังของแผ่นดิน
วันที่ : 03/12/2558 | สถานที่จัด : บริเวณโถงพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล | จำนวนผู้เข้าชม 250 ครั้ง
มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2558 เวลา 09.09 น. ณ บริเวณโถงพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ชั้น 1 สำนักงานอ ........
ขอเชิญเข้าร่วมเวทีวิชาการ The International Workshop ขอเชิญเข้าร่วมเวทีวิชาการ The International Workshop "Capacity building in Reproductive Health: The Experiences of Thailand and Sweden"
วันที่ : 24/11/2558 | สถานที่จัด : ณ คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล | จำนวนผู้เข้าชม 267 ครั้ง
ภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Department of Public Health and Caring Sciences ได้จัดเวทีวิชาการเรื่อง The International Workshop "Capacity building in Reproductive Health: The Experiences of Thailand and Sweden" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความก้าวหน้า แนวคิด และผลงา ........
Mahidol Open House  “เปิดบ้านมหิดล บ้านแห่งการเรียนรู้ไร้ขีดจำกัด” Mahidol Open House “เปิดบ้านมหิดล บ้านแห่งการเรียนรู้ไร้ขีดจำกัด”
วันที่ : 06/11/2558 | สถานที่จัด : ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา | จำนวนผู้เข้าชม 374 ครั้ง
มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมงานมหิดลวิชาการ "เปิดบ้านมหิดล 2015" 6 – 7 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พบกับกิจกรรม - MU Open House เปิดบ้านมหิดล บ้านแห่งการเรียนรู้ไร้ขีดจำกัด พบกับกิจกรรมแนะนำคณะ วิทยาลัย และวิทยาเขตต่างๆของมหิดล กว่า 50 หลักสูตร - MU Admission 2016 ค้นหาตั ........
facebook    youtube

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์: (02) 441-0201-4

เว็บไซต์สถาบัน
http://www.ipsr.mahidol.ac.th
อีเมล Webmaster: prwww@mahidol.ac.th