:: ภายนอกมหาวิทยาลัย

ขอเชิญร่วมการบรรยายทางวิชาการ ขอเชิญร่วมการบรรยายทางวิชาการ
วันที่ : 23/08/2559 | สถานที่จัด : ห้องประชุมชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร | จำนวนผู้เข้าชม 275 ครั้ง
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.) จัดกิจกรรมบรรยายทางวิชาการเรื่อง "การจัดการข้อมูลงานวิจัยในยุคดิจิทัล" ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร สนใจติดต่อที่ กลุ่มงานคลังข้อมูล โทรศัพท์ 02 880 9429 ต่อ 3820 » ดูรายละเอียด «
ขอเชิญร่วมงานเสวนา “ประชาคมอาเซียน: หลากหลายแต่หลอมรวม” ขอเชิญร่วมงานเสวนา “ประชาคมอาเซียน: หลากหลายแต่หลอมรวม”
วันที่ : 05/08/2559 | สถานที่จัด : วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา | จำนวนผู้เข้าชม 256 ครั้ง
ด้วยสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย ร่วมกับกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ กำหนดร่วมกันจัดงานเสวนาภายใต้หัวข้อ “ประชาคมอาเซียน: หลากหลายแต่หลอมรวม” โดยเป็นส่วนหนึ่งของงานเฉลิมฉลองครบรอบ 49 ปีของการก่อตั้งอาเซียน ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพ ........
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2559 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2559
วันที่ : 13/07/2559 | สถานที่จัด : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 | จำนวนผู้เข้าชม 336 ครั้ง
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2559 ภายใต้ชื่อ "มุมมองใหม่ : อนามัยการเจริญพันธุ์" ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่http://rhold.anamai.moph.go.th/office/index.php/reg ........
ขอเชิญส่งผลงานนำเสนอและเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ขอเชิญส่งผลงานนำเสนอและเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ
วันที่ : 08/06/2559 | สถานที่จัด : โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ | จำนวนผู้เข้าชม 237 ครั้ง
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอหรือประกวด และเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559 เรื่อง "สติ วิถีแห่งสุขภาพดี" (Mindfulness For Healthy Lives) ระหว่างวันที่ 8- 10 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ ........
ขอเชิญส่งข้อเสนอบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมระดับนานาชาติ ขอเชิญส่งข้อเสนอบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมระดับนานาชาติ
วันที่ : 30/04/2559 | สถานที่จัด : อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | จำนวนผู้เข้าชม 300 ครั้ง
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Monash Asia Institute, Monash University, Australia จะจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ หัวข้อเรื่อง “Trans-Asia Human Mobilities and Encounters: Exchange, Commodification and Sustainability” ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2560 จึงขอเชิ ........
ขอเชิญส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติของเครือข่ายความร่วมมืองทางวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 ขอเชิญส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติของเครือข่ายความร่วมมืองทางวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9
วันที่ : 31/01/2559 | สถานที่จัด : โรงแรมท็อปแลนด์พิษณุโลก | จำนวนผู้เข้าชม 270 ครั้ง
มหาวิทยาลัยนเรศวร จะจัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติของเครือข่ายความร่วมมืองทางวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 24-25 ม่ีนาคม 2559 ณ จังหวัดพิษณุโลก จึงขอเชิญส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติฯ โดยผ่านระบบออนไลน์ http://www.socsci.nu.ac.th/husoc/ ภายในวันที่ 31 มกร ........
ขอเชิญร่วมการแข่งขันแรลลี่การกุศล…รวมใจให้กาชาด ครั้งที่ 15 ขอเชิญร่วมการแข่งขันแรลลี่การกุศล…รวมใจให้กาชาด ครั้งที่ 15
วันที่ : 18/11/2558 | สถานที่จัด : กรุงเทพฯ-กาญจนบุรี | จำนวนผู้เข้าชม 252 ครั้ง
สภากาชาดไทย ร่วมกับ คณะกรรมการจัดหารายได้การกุศลเพื่อสภากาชาดไทยกำหนดจัดให้มีการแข่งขันแรลลี่การกุศล...รวมใจให้กาชาด ครั้งที่ 15 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เส้นทางกรุงเทพฯ–กาญจนบุรี ภายใต้แนวคิด “ชมแม่น้ำแคว ล่องแพเมืองกาญจน์ ชื่นบานทำบุญ” ซึ่งจะจัดขึ้นใ ........
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 4 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 4
วันที่ : 13/11/2558 | สถานที่จัด : ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ | จำนวนผู้เข้าชม 282 ครั้ง
ตามที่ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ร่วมกับ เครือข่ายหัวหน้าธุรการภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 4 หัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้ยั่งยืน” ระหว่างวันท ........
 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ "ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์"
วันที่ : 30/10/2558 | สถานที่จัด : ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร สนามจันทร์ | จำนวนผู้เข้าชม 398 ครั้ง
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ "ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์" The 9th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science วันที่ 11 - 21 กุมภาพันธ์ 2559 February 11 – 21, 2016 ........
facebook    youtube

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์: (02) 441-0201-4

เว็บไซต์สถาบัน
http://www.ipsr.mahidol.ac.th
อีเมล Webmaster: prwww@mahidol.ac.th