:: BURNING ISSUE: Our healthcare, despite being a leader, needs an overhaul
แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ The Nation online
วันที่ 04/08/2558 | จำนวนผู้เข้าชม 296 ครั้ง

BURNING ISSUE: Our healthcare, despite being a leader, needs an overhaul

ข้อมูลสถิติของสถาบันประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ถูกนำไปอ้างเกี่ยวกับสัดส่วนที่สูงที่สุดของผู้สูงอายุในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยปี 2012 สัดส่วนของคนที่มีอายุมากกว่า 65 ปีอยู่ที่ร้อยละ 12.59 ในประเทศไทยเมื่อเทียบกับร้อยละ 12.25 ในสิงคโปร์และร้อยละ 7.5 ในเวียดนาม ติดตามอ่านข่าวย้อนหลังได้ที่ http://www.nationmultimedia.com/politics/Our-healthcare-despite-being-a-leader-needs-an-ove-30265850.html

Download File : C-150804003026.pdf


:: ข่าวผ่านสื่อที่เกี่ยวข้อง

» ขยายอายุเกษียณ 65 ปี ช่วยรัฐลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุ | วันที่ 04/08/2558 | จำนวนผู้เข้าชม 638 ครั้ง
» ไทยควรเตรียมตัวอย่างไร? เมื่อก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย | วันที่ 04/08/2558 | จำนวนผู้เข้าชม 517 ครั้ง
» เกษียณ 65 ปีทางแก้ประชากรสูงอายุ มีเงินเก็บ '4แสน' ก็อยู่ลำบาก | วันที่ 04/08/2558 | จำนวนผู้เข้าชม 268 ครั้ง
» สกู๊ปหน้า 1: อัลไซเมอร์ดีเมนเชียลามเลียสู่สังคมไทย | วันที่ 04/08/2558 | จำนวนผู้เข้าชม 768 ครั้ง
» สู่ทศวรรษหน้าประชาคมอาเซียน : แรงงานอาเซียนรับสังคมสูงวัย | วันที่ 04/08/2558 | จำนวนผู้เข้าชม 289 ครั้ง
facebook    youtube

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์: (02) 441-0201-4

เว็บไซต์สถาบัน
http://www.ipsr.mahidol.ac.th
อีเมล Webmaster: prwww@mahidol.ac.th