:: สกู๊ปหน้า 1: อัลไซเมอร์ดีเมนเชียลามเลียสู่สังคมไทย
แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
วันที่ 17/03/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 792 ครั้ง

สกู๊ปหน้า 1: อัลไซเมอร์ดีเมนเชียลามเลียสู่สังคมไทย

อ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ ได้อธิบายไว้ในสารประชากรและการพัฒนาฉบับเดือน ก.พ.-มี.ค.2559 ว่า ทั่วโลกมีผู้ป่วยดีเมนเชียราว 30 ล้านคน และแต่ละปีจะมีผู้ป่วยรายใหม่อีกราวๆ 4.6 ล้านคน หรือมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 1 คน ในทุก 7 วินาที จากการประเมินของ Alzheimer’s Disease International หรือ ADI อาคารดีเมนเชียอาจจะเกิดกับผู้สูงอายุ หรือญาติผู้ใหญ่คนใกล้ตัวเ และกำลังจะได้พบเห็นกันมากขึ้นเรื่อยๆ ในสังคมที่กำลังมีจำนวนผู้สูงอายุมากขึ้น รวมทั้งสังคมไทย

Download File : C-160317009014.pdf


:: ข่าวผ่านสื่อที่เกี่ยวข้อง

» เด็กไทยทำไมเกิดน้อย? | วันที่ 17/03/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 347 ครั้ง
» ขยายอายุเกษียณ 65 ปี ช่วยรัฐลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุ | วันที่ 17/03/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 658 ครั้ง
» ไทยควรเตรียมตัวอย่างไร? เมื่อก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย | วันที่ 17/03/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 536 ครั้ง
» งานวิจัยความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย | วันที่ 17/03/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 368 ครั้ง
» ผลวิจัยชี้เมื่อเงินพร้อมตัดสินใจมีบุตร | วันที่ 17/03/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 306 ครั้ง
facebook    youtube

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์: (02) 441-0201-4

เว็บไซต์สถาบัน
http://www.ipsr.mahidol.ac.th
อีเมล Webmaster: prwww@mahidol.ac.th