:: เกษียณ 65 ปีทางแก้ประชากรสูงอายุ มีเงินเก็บ '4แสน' ก็อยู่ลำบาก
แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
วันที่ 13/04/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 267 ครั้ง

เกษียณ 65 ปีทางแก้ประชากรสูงอายุ มีเงินเก็บ '4แสน' ก็อยู่ลำบาก

ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล ได้บอกเล่าในเรื่องสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบว่า ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่ก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างเร็ว โดยในอีก 20 ปีข้างหน้าประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปของไทย จะมีถึง 19 ล้านคน ซึ่งทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น คือ เมื่อมีคน 100 คน จะเป็นคนสูงอายุในกลุ่มนั้น ๆ ถึง 30 คน เนื่องจากสาเหตุใด และจะเกิดผลอย่างไรกับประเทศ ติดตามอ่านข่าวได้จาก http://www.dailynews.co.th/bangkok/391520

Download File : C-160413004127.pdf


:: ข่าวผ่านสื่อที่เกี่ยวข้อง

» ขยายอายุเกษียณ 65 ปี ช่วยรัฐลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุ | วันที่ 13/04/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 638 ครั้ง
» ไทยควรเตรียมตัวอย่างไร? เมื่อก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย | วันที่ 13/04/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 516 ครั้ง
» สกู๊ปหน้า 1: อัลไซเมอร์ดีเมนเชียลามเลียสู่สังคมไทย | วันที่ 13/04/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 768 ครั้ง
» สู่ทศวรรษหน้าประชาคมอาเซียน : แรงงานอาเซียนรับสังคมสูงวัย | วันที่ 13/04/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 289 ครั้ง
» บุคลิกคนเจนวาย ชี้อนาคตแรงงาน | วันที่ 13/04/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 305 ครั้ง
facebook    youtube

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์: (02) 441-0201-4

เว็บไซต์สถาบัน
http://www.ipsr.mahidol.ac.th
อีเมล Webmaster: prwww@mahidol.ac.th