:: สกู๊ปแนวหน้า: ‘การเงิน-สุขภาพ-ความสุข’ ตัวชี้วัด ‘คุณภาพชีวิตแรงงาน’
แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า
วันที่ 04/05/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 297 ครั้ง

สกู๊ปแนวหน้า: ‘การเงิน-สุขภาพ-ความสุข’ ตัวชี้วัด ‘คุณภาพชีวิตแรงงาน’

จับตาสถานการณ์ความสุขคนทำงานในประเทศไทย 2558 พบว่า “มิติด้านสุขภาพเงินดี” ของคนกลุ่ม “เจนวาย” ที่เพิ่งเข้าสู่ชีวิตการทำงานประสบปัญหา “ไม่มีเงินออม” โดยจิตติ วิสัยพรม และสุรารัตน์ พวงจำปา 2 นักวิจัย ในเรื่องสุขภาพของการรับประทานอาหารเช้าเป็นเรื่องสำคัญเช่นกัน โดย รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง และ ผศ.ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์ ได้ศึกษาพบว่า ผู้ชายรับประทานอาหารเช้าทุกวันมากกว่าผู้หญิง ผู้สูงอายุรับประทานอารหารเช้าทุกวันมากกว่าคนหนุ่มสาว องค์กรต้นสังกัดมีผลต่อการรับประทานอาหารเช้า และลักษณะการจ้างงานมีผลต่อการเห็นความสำคัญของอาหารเช้า อีกท่านคือ ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ เผยว่า “ภาพสะท้อนความผูกพันองค์กร” 2 ใน 5 ของคนทำงาน หรือร้อยละ 42.2 ‘สุขน้อยและอยากลาออก’ มากกว่ากลุ่ม ‘สุขมากและอยากทำงานอยู่ที่เดิมต่อไป’

Download File : 160504005121.jpg


:: ข่าวผ่านสื่อที่เกี่ยวข้อง

» ถึงเวลาสร้าง “วินัย” ช่วยคน “Gen Y” มีเงินออม | วันที่ 04/05/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 936 ครั้ง
» ผลสำรวจ “ความสุขคนทำงาน” ปี 58 เข็มทิศใหม่ที่ “องค์กร” ต้องศึกษา | วันที่ 04/05/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 287 ครั้ง
» Sickly sweet | วันที่ 04/05/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 242 ครั้ง
» มัดใจ “GEN Y” ในที่ทำงานไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด | วันที่ 04/05/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 269 ครั้ง
» "ร่วมดูแลแผ่นดิน" พระราชินีขอลูกไทยช่วยกันรักษา | วันที่ 04/05/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 283 ครั้ง
facebook    youtube

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์: (02) 441-0201-4

เว็บไซต์สถาบัน
http://www.ipsr.mahidol.ac.th
อีเมล Webmaster: prwww@mahidol.ac.th