:: ผลสำรวจ “ความสุขคนทำงาน” ปี 58 เข็มทิศใหม่ที่ “องค์กร” ต้องศึกษา
แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
วันที่ 05/05/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 287 ครั้ง

ผลสำรวจ “ความสุขคนทำงาน” ปี 58 เข็มทิศใหม่ที่ “องค์กร” ต้องศึกษา

ความสุขคนทำงานทั่วประเทศไทย ระหว่างปี 2555-2558 พบว่า 2 ใน 5 ขององค์กรหรือสถานประกอบการในประเทศไทย มีคนทำงานสุขน้อยและอยากเปลี่ยนงานสูง โดย ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ กล่าวว่า ร้อยละ 42.2 มีความสุขในการทำงานน้อยและอยากลาออกจากที่ทำงานเดิม มากกว่ากลุ่มที่มีความสุขมากและต้องการอยู่ที่ทำงานเดิมร้อยละ 31.6 ขณะที่ รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และ วรรณี หุตะแพทย์ ได้เผยผลสำรวจคนทำงานในประเทศไทยมีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขในภาพรวม 62.2 โดยค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในมิติจิตวิญญาณดี 67.7 คะแนน ต่ำสุดมิติผ่อนคลายดี 52.2 คะแนน

Download File : C-160505008104.pdf


:: ข่าวผ่านสื่อที่เกี่ยวข้อง

» ถึงเวลาสร้าง “วินัย” ช่วยคน “Gen Y” มีเงินออม | วันที่ 05/05/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 936 ครั้ง
» สกู๊ปแนวหน้า: ‘การเงิน-สุขภาพ-ความสุข’ ตัวชี้วัด ‘คุณภาพชีวิตแรงงาน’ | วันที่ 05/05/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 298 ครั้ง
» Sickly sweet | วันที่ 05/05/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 242 ครั้ง
» โสดกันเถิดเรา | วันที่ 05/05/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 681 ครั้ง
» มัดใจ “GEN Y” ในที่ทำงานไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด | วันที่ 05/05/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 269 ครั้ง
facebook    youtube

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์: (02) 441-0201-4

เว็บไซต์สถาบัน
http://www.ipsr.mahidol.ac.th
อีเมล Webmaster: prwww@mahidol.ac.th